BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Maria
Title
Ubezpieczenie na życie jako dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w Polsce i na świecie
Life Insurance as an Additional Health Insurance in Poland and in the World
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (4), 1998, nr 775, s. 54-61
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia na życie
Insurance market, Insurances, Life insurance
Note
summ.
Abstract
Autorka charakteryzuje rynek ubezpieczeń na życie w Polsce i na świecie. Omawia również czynniki, od których uzależniony jest rozwój rynku ubezpieczeń na życie (zamożność społeczeństwa, rola banków, ulgi i zwolnienia podatkowe).

Rapidly developing insurance market includes more and more risks. In the light of constantly changing economic and legal conditions, in the period of reformation of the system of social insurance and the creation of the system of health insurance, the issue of additional health insurance is becoming more and more urgent. The proper use of foreign experience is indispensable as well. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu