BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójtowicz Zbigniew
Title
Skarbowe papiery wartościowe w Republice Federalnej Niemiec
Treasury Securities in German
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 201-213, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Papiery wartościowe, Rynek papierów wartościowych
Securities, Securities market
Note
summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Tematem artykułu był rynek papierów dłużnych w Niemczech, należący do ścisłej czołówki największych rynków długu na świecie. Autor omówił poszczególne papiery wartościowe emitowane przez rząd federalny. Na koniec przedstawił rynek niemieckich papierów skarbowych oraz strukturę rynku skarbowych papierów dłużnych.

In this paper the debt securities available in Germany are presented, the ways of their emission and structure of the market of the debt securities. In the last years the share of the debt securities issued in order to finance the debt of the federal government oscillated between 37% and 46% constituting the second, after the debt securities issued by the banks, segment of the debt market in Germany as regards the value. The value of the bonds and bills that were not purchased was approximately 614 million Euro and that, combined with a big value of individual emissions, created a very fluid secondary market, providing reliable information on the level of the market interest rates on the whole length of the yield curve. A diversified characteristic of particular treasuries causes that it is the market meant for the institutional as well as individual investors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Duwendag D., Ketterer K.H., Koesters W., Pohl R., Simmert D.: Teoria pieniądza i polityki pieniężnej. Warszawa 1996.
  2. Fabozzi F.J.: Rynki obligacji. Analiza i strategie. Warszawa 2000.
  3. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Inwestycje finansowe. Wrocław 1998.
  4. Der Markt für Deutsche Bundeswertpapiere. Wydanie 3. Frankfurt am Menem 2000.
  5. Bundesschuldenverwaltung - Jahresbericht 2001. Bad Homburg v.d. Höhe 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu