BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nieplowicz Maria
Title
Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w banku
Balanced Scorecard Use in a Bank
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 214-221, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Studium przypadku, Strategia rozwoju, Zarządzanie bankiem, Strategiczna Karta Wyników
Case study, Development strategy, Bank management, Balanced Scorecard (BSC)
Note
summ.
Abstract
Autorka podjęła temat wykorzystywania przez banki Strategicznej Karty Wyników (Karty Wyników) w procesie realizacji strategii. Przytoczyła przykład amerykańskiego banku detalicznego Chemical and Chase Retail Banks, który wdrożył Strategiczną Kartę Wyników.

The basic aim of the balanced scorecard is to assure the development strategy realisation. It allows to translate the strategy into a measurable strategic goals set. This article presents a practical example of a bank strategy translation into a goal and measures set using the balanced scorecard. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kaplan R.S., Norton O.P.: Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategią na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
  2. Kaplan R.S., Norton O.P.: Strategiczna Karta Wyników. Praktyka. Warszawa: CIM 2001.
  3. Kaplan R.S., Norton O.P.: Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. "Harvard Business Review" January-February 1996.
  4. Szmyciński M.: Balanced Scorecard jako sposób na właściwą i pełną oceną sytuacji przedsiębiorstwa. http://controlling.info.pl/ - ARTYKUŁY.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu