BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbańska Monika
Title
Kontrola wewnętrzna w banku komercyjnym
Internal Control in a Commercial Bank
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 222-232, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Kontrola wewnętrzna, Banki komercyjne
Internal control, Commercial banks
Note
summ.
Company
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstract
Liczne obserwacje wskazują, że efektywny system kontroli wewnętrznej, warunkuje prawidłowe funkcjonowanie systemu bankowego i stanowi jego nieodłączny element. Autorka, obok poszczególnych części składowych systemu kontroli wewnętrznej, przedstawiła ramowy zbiór zasad oceny systemów kontroli wewnętrznej, opracowany w 1999 roku przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Zasady te, zalazły z kolei odzwierciedlenie w Rekomendacji H, która stanowi podstawę konstruowania przez banki własnych systemów kontroli wewnętrznej. Autorka, opierając się na przedstawionych aktach prawnych, które stanowią ramowy wzór struktury i sposobu funkcjonowania kontroli wewnętrznej, podjęła próbę oceny stopnia dostosowania systemów kontroli wewnętrznej w polskim sektorze bankowym do powyższych regulacji.

Control activities to be effective should be an integral part of the regular activities of a bank and should involve all levels of personnel in the bank, including both senior management and business unit personnel. Control that is an integral part of the regular activities enables quick responses to changing conditions and avoids unnecessary costs. An effective internal control system also requires that there is appropriate segregation of duties and that personnel are not assigned responsibilities which may create a conflict of interest. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Górecki E.: Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie rynkowym. Łódź: Agencja Wydawnicza INTERFART 2001.
  2. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego: Rekomendacja H dotycząca kontroli wewnętrznej w banku. Warszawa 1999.
  3. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Warszawa-Poznań: PWN SA 1998.
  4. Kałużny S.: Kontrola w banku. Warszawa: TUTOR Consulting 1995.
  5. Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego: Metodologia podstawowych zasad efektywnego nadzoru bankowego. Bazylea 1999.
  6. Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego: Struktura systemów kontroli wewnętrznej w instytucjach bankowych. Bazylea 1998.
  7. Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego: Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk. Bazylea 2001.
  8. Lewandowski D.: System kontroli wewnętrznej w banku. Warszawa: Wydawnictwo HUBERTUS-Agencja UN1A-PRESS 1999.
  9. Saunders E.J.: Kontrola wewnętrzna w bankowości. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1996.
  10. Stoner J., Wankler Ch.: Kierowanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1992.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu