BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swat Bogumiła
Title
Formy gromadzenia oszczędności przez gospodarstwa domowe
Forms of Saving Money by Households
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 262-276, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Formy oszczędzania, Oszczędności gospodarstw domowych
Households, Saving forms, Household savings
Note
summ.
Abstract
Oszczędności gospodarstw domowych definiuje się jako różnicę między ich dochodami do dyspozycji a bieżącymi wydatkami na konsumpcję. Autorka opisała skłonność i zdolność gospodarstw domowych do oszczędzania oraz strukturę zasobów finansowych gospodarstw domowych w Polsce. Dalej przedstawiła dostępne na rynku polskim formy gromadzenia oszczędności: wkłady bankowe, fundusze inwestycyjne, asset management, ubezpieczenia na życie i polisy emerytalne, nietypowe lokaty.

The households sector in Poland is subject to serious changes in the sociological, economic and educational meaning. The diverse structure of the demand for the financial services is one of the consequences of these changes. The article shows the general profile of the chosen financial instruments and other forms that occur on the Polish market and are designed for transferring the money surplus which the households have. The analysis concerns these products which are an alternative for the typical bank deposits.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Azembski R.: Profity z państwowej kasy. "Pieniądz" 2002 nr 7/8.
  2. Bankowość detaliczna. Perspektywy. Rekomendacje. Red. B. Lepczyński. Warszawa: CeDeWu 2002.
  3. Rytelewska G., Szablewski A.: Oszczędzanie w gospodarce rynkowej. "Bank i Kredyt" 1999 nr 4.
  4. "Rzeczpospolita", dodatek: Moje pieniądze 2002 nr 7.
  5. Swoboda U.: Bankowość detaliczna. Strategie i procesy zarządzania. Warszawa: CeDeWu 2002.
  6. Tuniewski S.: Zarządzanie cudzym portfelem. "Pieniądz" 2002 nr 3.
  7. Ziemiecki J.: Hossa i bessa na rynku dzieł sztuki. "Pieniądz" 2002 nr 7/8.
  8. Warunki życia ludności w 2001 roku. Warszawa: GUS, listopad 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu