BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczerbiński Andrzej
Title
Prawne konsekwencje upadłości
Legal Consistency of Bankruptcy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 288-296, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Postępowanie upadłościowe, Prawo upadłościowe, Upadłość przedsiębiorstwa
Bankruptcy proceedings, Bankruptcy law, Enterprise bankruptcy
Note
summ.
Abstract
Autor zajął się prawnymi aspektami wynikającymi z upadłości przedsiębiorstwa.

Some dates have special meaning in bankruptcy proceeding. The law establishes connections between these dates and certain results on a debtor, debtor's assets and creditors. The main goal of bankruptcy proceedings is to protect creditors from illegal actions of bankrupts and to enable syndic and the court of justice to carry out the bankruptcy proceeding. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czajka D.: Przedsiębiorstwo w kryzysie, upadłość lub układ. Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników 1999.
 2. Gajek M.: Kilka uwag o upadłości spółki. "Palestra" 1998 nr 1-2/37.
 3. Gurgul S.: Prawo upadłościowe. Komentarz. Wyd. 11. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2001.
 4. Korzonek J.: Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym. Komentarz. Bydgoszcz, przedruk wydania z 1935 r.
 5. Piasecki K.: Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowym. Bankowe postępowanie ugodowe. Komentarz. Bydgoszcz 1994.
 6. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe. DzU RP nr 28, poz. 221 z późn. zm.
 7. Rudnicki S.: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga: własność i inne prawa rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo prawnicze 1996.
 8. System prawa cywilnego. T. 2. Wrocław 1985.
 9. Ustawa z 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny. DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 10. Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. DzU nr 43, poz. 296 z późn. zm.
 11. Ustawa z 31 lipca 1997 r. o zmianie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw. DzU nr 97, poz. 117.
 12. Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. DzU nr 91, poz. 147.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu