BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieloński Michał
Title
Budżet gminy
Commune Budget
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 297-306, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Budżet gminy, Prawo budżetowe, Finanse publiczne
District budget, Budget law, Public finance
Note
summ.
Abstract
Artykuł stanowił próbę charakterystyki budżetu gminy, jak również wszystkich procedur związanych z jego uchwaleniem i wykonywaniem. Umożliwiło to autorowi przyjęcie precyzyjnej definicji budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podkreślenie jego roli w gospodarce finansowej gminy i ocenę, czy obowiązujące przepisy prawne są wystrczające do stworzenia warunków dla poprawnego funkcjonowania tej ważnej instytucji.

Budget is a very important part of self-government administration financial system. There are six important problems connected with functioning of commune budget: definition of a budget, budget rules, budget classification, preparation of a budget, passing a budget, realisation of a budget. All of the problems have repercussions in Polish law, but there is still a lot of inaccuracy. That is why self-govemment reform from 1999 should be a beginning of further changes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Agopszowicz A.: Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym: komentarz. Warszawa 1999.
  2. Borodo A.: Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Warszawa 2000.
  3. Chojna-Duch E.: Finanse publiczne i prawo finansowe: zarys wykładu. Warszawa 2000.
  4. Dębowska-Romanowska T.: Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego. Warszawa 1995.
  5. Finanse publiczne i prawo finansowe. Red. E. Ruśkowski. Warszawa 2000.
  6. Gilowska Z.: Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego według ustawy o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytorialny" 1999 nr 3.
  7. Glumińska-Pawlic J.: Budzę l jednostki samorządu terytorialnego. Zielona Góra 2002.
  8. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU 2001 nr 142, póz. 1591).
  9. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU 1998 nr 155, poz. 1014; DzU 1999 nr 38, poz. 369, nr 49, poz. 485, nr 70, poz. 778, nr 110, poz. 1255; DzU 2000 nr 6, poz. 69, nr 12, poz. 136, nr 48, poz. 550, nr 95, poz. 1041, nr 119, poz. 1251, nr 122, poz. 1315; DzU 2001 nr 45, poz. 497, nr 46, poz. 499, nr 88, poz. 961, nr 98, poz. 1070, nr 100, poz. 1082, nr 102, poz. 1116, nr 125, poz. 1368).
  10. Witalec W.: Zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawodawstwa reformującego administrację publiczną. "Finanse Komunalne" 1999 nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu