BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowa-Karasińska Ewa
Title
Wpływ metod pomiaru kapitału ludzkiego na wartość firmy
The Influence of Methods of Measurement of Human Capital on the Company's Value
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2002, vol. 36, s. 183-194, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Inwestowanie w kapitał ludzki, Wartość przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne, Strategiczna Karta Wyników
Human Resources Management (HRM), Human capital, Intellectual capital, Investments in human capital, Enterprise value, Intangible asset, Balanced Scorecard (BSC)
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano metody badawcze, które w nowatorski sposób podejmują próbę wskazania udziału kapitału ludzkiego w budowaniu wartości firmy. Przedstawione metody wskazują na istotną rolę kapitału ludzkiego w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Zachodzi zatem potrzeba stałego inwestowania w kapitał ludzki organizacji. Aby te inwestycje przynosiły efekt, firmy powinny wdrożyć do systemów zarządzania mierniki efektywności kapitału ludzkiego. Pozwoli to w przyszłości ocenić wkład czynnika ludzkiego w wartość przedsiębiorstwa i w prowadzeniu skutecznej polityki personalnej. Propozycje dotyczące określenia wpływu kapitału ludzkiego na wartość firmy, to: rachunkowość zasobów ludzkich (HRA - Human Resources Accounting), w ramach której próbuje się konstruować metody i narzędzia pozwalające na szacowanie wartości kapitału ludzkiego; Monitor Aktywów Niematerialnych (Intangible Assets Monitor - IAM), zgodnie z którym wartość organizacji obejmuje wartość księgową netto oraz aktywa niematerialne; Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard BSC) - pomiar efektywności i wartości zarządzania firmą, w tym zarządzania kapitałem ludzkim.

The article presents methods which can be used to measure human capital and to find out its influence on creating the company's market value. Scientists suggest various conceptions in this field. These are: Human Resources Accounting - HRA, Intangible Assets Monitor - IAM, Navigator's Model and Balanced Scorecard - BSC. These methods express the value of human capital through various measures of efficiency. These are innovatory conceptions, and so far there has been no universal method of measuring the value oh human capital applied in firm's economic practice. These models, however, are the response to challenges of new economy - the economy of knowledge and an attempt to bring the factual value of the firm closer to reality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu