BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartniczak Bartosz
Title
Funkcjonowanie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Functioning of Regional Funds for Environment and Water Management
Source
Zarządzanie Jakością i Środowiskiem, 2003, nr 1, s. 97-108, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami środowiska, Finansowanie ochrony środowiska, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Nakłady na ochronę środowiska
Environmental resources management, Environmental protection financing, Economic aspects of environmental protection, Expenditures for environmental protection
Note
streszcz.
Company
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
Abstract
W artykule starano się odpowiedzieć na pytanie czym są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jakie są źródła finansowania ich działalności, na co przeznaczają swoje fundusze oraz jaką pełnią rolę w polskim systemie finansowania ochrony środowiska. Dokonano również analizy finansowej ich działalności w latach 1998-2001 oraz przedstawiono skutki ich ewentualnej likwidacji.

A subject of liquidation of regional funds for environment and water management is discussed recently in Poland. The article presents regional funds, financing sources of their activity, the way of spending money and the role of funds in Polish financing system on environmental protection. Short financial analysis of their activity in 1998-2001 has been given as well as consequences of their possible liquidation. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu