BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurek Robert
Title
Wpływ transformacji polskiej gospodarki na rozwój sektora ubezpieczeń gospodarczych
The Impact of Polish Economic Transformation on the Development of Economic Insurance Sector
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 190-200, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia gospodarcze, Liberalizm gospodarczy, Reforma ubezpieczeń społecznych
Systemic transformation, Insurance market, Economical insurance, Laissez faire, Social insurance reform
Note
summ.
Abstract
Autor analizuje rozwój sektora ubezpieczeniowego pod kątem zmian społeczno-gospodarczych jakim uległa Polska. Zmiany te oznaczały wprowadzenie w życie czterech procesów będących atrybutami nowego ładu gospodarczego: demonopolizacji i prywatyzacji oraz deregulacji i liberalizacji. W artykule omówiono w jaki sposób czynniki ukształtowały obecny charakter sektora ubezpieczeń gospodarczych. Przy analizie wpływu procesów transformacji na polski sektor ubezpieczeń, autor podkreślił miejsce, jakie przypadło podmiotom sektora ubezpieczeniowego w realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem reform ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także określił wpływ tych reform na funkcjonowanie firm ubezpieczeniowych.

The article presents the basic attributes of new economic system in Poland and their impact on the development of economic insurance sector. Those are demonopolysation, privatisation, deregulation and liberalisation. The author also discusses the significance of reform of social insurance and health insurance systems for the development of insurance sector from the point of view of both their theoretical principles and their implementation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski P., Ręczny hamulec, "Wprost" 1995 nr 51.
 2. Baka W., Rola banków w rozwoju systemu finansowego w Polsce, "Prawo Bankowe" 1998 nr 3.
 3. Biuletyny PUNU za lata 1995-2000, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, Warszawa 1996-2001.
 4. Bogutyn J., Monkiewicz J., Ubezpieczenia zdrowotne, [w:] Podstawy ubezpieczeń - produkty, Red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2001.
 5. Gospodarka Polski w procesie transformacji 1995 r., IRiSS, seria "Raporty" nr 41.
 6. Góra M., Ekonomiczne podstawy funkcjonowania nowego systemu emerytalnego w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 1999 nr 3.
 7. Jakóbik W., Transformacja systemowa w Polsce - ujęcie retrospektywne, "Gospodarka Narodowa" 1997 nr 4-5.
 8. Jakóbik W., Transformacja systemowa - z perspektywy trzech lat, "Gospodarka Narodowa" 1993 nr 3.
 9. Kaliński J., Landau Z., Gospodarka Polski w XX wieku, Warszawa 1998.
 10. Łabno Z., Ubezpieczenia gospodarcze - przesłanki sprzyjające i bariery, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1993 nr 1-3.
 11. Łapińska-Berling E., Ubezpieczenie życia w cenie, "Boss-Gospodarka" 1999 nr 30.
 12. Nasiłowski M., Transformacja systemowa w Polsce, Warszawa 1995.
 13. Paradysz S., Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 1988-1992, Warszawa 1993.
 14. Wykaz zakładów ubezpieczeń z dnia 14.03.1997 r., wydany przez Ministerstwo Finansów.
 15. Wyniki finansowe instytucji ubezpieczeniowych za lata 1991-1995, GUS, Warszawa 1997.
 16. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej, GUS, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu