BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzywda Danuta
Title
Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych
Importance and Categories for Classifying Performance
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 633, s. 23-31, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Rachunkowość finansowa, Przychody, Wynik finansowy, Rachunek kosztów
Accounting in enterprise, Financial accounting, Revenue, Financial performance, Cost accounting
Note
summ.
Abstract
Dla właściwego pomiaru wyniku finansowego zasadnicze znaczenie mają kategorie wynikowe - wielkości ekonomiczne kreujące informacje o finansowych rezultatach działalności gospodarczej w analizowanym okresie sprawozdawczym. W artykule omówiono treść, rodzaje i charakterystykę kategorii wynikowych, oraz przedstawiono problem rozliczeń międzyokresowych.

Economic values that present information about the financial results obtained from activities undertaken within a fiscal period are of great importance in the measure of financial performance. The content of these values including their classification is the main subject of discus in this paper. Definitions of incomes and profits including costs and losses are based on concept ional assumptions for preparing and presenting financial statements as well as MSR 18 "Incomes" and they exemplify changes in the approach to information generated in accounting processes. This being aimed at investors` protection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
  2. Drury C., Management and Cost Accounting, Chapman & Hall, Londyn 1992.
  3. International Accounting Standards 2001, International Accounting Standards Board, Londyn 2001.
  4. Jarugowa A., Malc W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1979.
  5. Krzywda D., Terminologia ustawy o rachunkowości, SKwP, Warszawa 2001.
  6. Surdykowska S., Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 50, Kraków 1982.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591.
  8. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o nowelizacji ustawy o rachunkowości, Dz.U. nr 113, poz. 1186.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu