BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziętowska Irena
Title
Utrata wartości przez wartość firmy
Impairment of the Value of Goodwill
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1079, s. 367-380, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Rachunkowość
Enterprise value, Accounting
Note
summ.
Abstract
Artykuł poświęcono tematyce wartości firmy a w szczególności utraty tej wartości. Wartość firmy została tutaj scharakteryzowana jako składnik aktywów trwałych, wymieniono przesłanki, które prowadzą do utraty tej wartości, dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości firmy i tpt.

The balance sheet law provides quite an overall view of the impairment of the value of assets. It fails to consider a number of particular aspects that pertain to a specific item of fixed assets, i.e., goodwill which belongs to the intangible and legal assets of a company. IAS 36 The Impairment of the Value of Assets' includes a thorough and broad approach to the impairment of the value of assets and procedures that are related to its appraisal. The paper analyses selected aspects of the impairment of value of goodwill regarded as one of many asset items of a business in line with the International Accounting Standards set against the provisions set forth in the Accounting Act.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Buk H., Zasady rozliczenia połączenia spółek publicznych i niepublicznych obowiązujące od 2005 roku, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2004, nr 11.
  2. Frendzel M., Utrata wartości aktywów v świetle regulacji międzynarodowych i amerykańskich, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2002, nr 7, Warszawa.
  3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz L, Rachunkowość finansowa, Difm, Warszawa 1998.
  4. Jarugowa A. (red.), Międzynarodowe standardy rachunkowości a ustawa o rachunkowości -podobieństwa i różnice, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
  5. Międzynarodowe standardy rachunkowości 2001, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001.
  6. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Warszawa 2004.
  7. Stachniak A., "Stabilna platforma" Międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, "Rachunkowość" 2004, nr 10.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 113, póz. 1186 z późn. zm. Zamknięcie roku 2004, "Rachunkowość" 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu