BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubczyk Zbigniew, Korczyńska Aneta, Rumianowska Irena
Title
Ekonomiczne konsekwencje realizacji postanowień Konwencji Bazylejskiej w Polsce
Economic Consequences of Accomplishment of Basel Convention Resolutions in Poland
Source
Biblioteka Ekonomia i Środowisko, 1997, nr 21, s. 113-129, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Odpady przemysłowe, Odpady komunalne, Prawne podstawy ochrony środowiska, Gospodarka odpadami
Industrial waste, Commercial wastes, Legal basis for environmental protection, Waste management
Abstract
Konwencja Bazylejska jest najważniejszym dokumentem regulującym rynek odpadów niebezpiecznych. Polska ratyfikowała tę konwencję 20.03.1992 r. W artykule omówiono makro- i mikroekonomiczne skutki przystąpienia Polski do Konwencji Bazylejskiej.

The Basel Convention on the control of transboundary movement of hazardous wastes and their disposal is the most important regulation concerning dangerous waste treatment. Poland ratified this convention in 1992. The article deals with micro- and macroeconomics consequences of Poland's accession to the Basel Convention.(A.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1506-5618
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu