BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soczówka Halina
Title
Stowarzyszenie jako podmiot rachunkowości
Associations as Accounting Bodies
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 633, s. 61-70, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Stowarzyszenia, Organizacje non-profit, Organizacje pozarządowe, Sprawozdanie finansowe, Rachunkowość
Associations, Non-profit organisations, Non-governmental organisation, Financial statements, Accounting
Note
summ.
Abstract
Stowarzyszenia zaliczane są do organizacji pozarządowych i służą organizowaniu się społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym państwie. W pracy podjęto próbę przedstawienia istoty oraz ogólnych zasad rachunkowości stowarzyszeń.

Associations are, by the Polish legal procedures, considered as bodies not engaging in economic activities. The paper presents the essence and the general accounting principles of Associations as reflected in existing legal provisions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Czubakowska K., Winiarska K., Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, ODDK, Gdańsk 2000.
 2. Izdebski H., Fundacje i stowarzyszenia, Oficyna Wydawnicza, Transit, Warszawa 1998.
 3. Naumiuk T., Dowody księgowe. Obieg i kontrola, INFOR, Warszawa 2000.
 4. Narski Z., Zarys wiedzy o stowarzyszeniach, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 1998.
 5. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, pod red. M. Wyżykowskiego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 6. Żyznowski T., Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 1999.
 7. Rozporządzenie z 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, Dz.U. 115, poz. 748.
 8. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.
 9. Ustawa z 20 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. Dz.U. z 1996, nr 13, poz. 74.
 10. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 11. Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. nr 121 poz. 769 z późn. zm.
 12. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. nr 113, poz. 1189.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu