BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipczyk Grzegorz, Gołuchowski Jerzy
Title
Dokumenty www jako źródło wiedzy dla inteligentnych systemów informatycznych zarządzania
WWW Documents as a Source of Knowledge for Intelligent Management Systems
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 850, s. 67-74, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Informatyczne systemy zarządzania, Zarządzanie informacją, World Wide Web (WWW), Sztuczna inteligencja, Materiały konferencyjne
Management Information Systems, Information management, World Wide Web (WWW), Artificial intelligence, Conference materials
Abstract
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania dokumentów WWW jako źródła wiedzy dla inteligentnych systemów informatycznych zarządzania. W szczególności zwrócono uwagę na różnice pomiędzy eksploracją danych a eksploracją dokumentów WWW, sposoby strukturalizacji dokumentów WWW oraz procedurę eksploracji dokumentów WWW.

A wide variety of possibilities of using the WWW documents as a source of knowledge for intelligent management systems was presented. In particular the differences between the exploration of data and of the WWW documents were taken under consideration together with the methods of structuring and exploring the documents in question. (JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Abonen H., Heinonen O., Klemettinen M., Verkamo L: Applying datamining techniques in text analysis. Report C-1997-23 Department of Computer Science, University of Helsinki, 1997.
 2. Ashish N., Knoblock C.: Wrapper Generation for Semistnictured Internet Sources. In Suciu D., ed., Proceedings of the Workshop on Management of Semistructured Data. Tucson, Arizona 1997.
 3. Cohen W.W.: A Web-based Information System that Reasons with Structured Collections of Text. In Proceedings of Autonomous Agents-98, 1998.
 4. Cohen W.W.: Recognizing Structure in Web Pages using Similarity Queries. 1998.
 5. Dixon M.: An Overview of Document Mining Technology. 1997.
 6. Etzioni O.: The World Wide Web: quagmire or gold mine? Cotnm. of ACM, November 1996.
 7. Filipczyk В.: Analiza języka biznesu w procesie tworzenia systemów informatycznych. W: Gołuchowski J., Sroka H. (red.) Systemy Wspomagania Organizacji. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
 8. Filipczyk G.: Pozyskiwanie wiedzy z dokumentów tekstowych. W: Gołuchowski J., Sroka H. (red.) Systemy Wspomagania Organizacji. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
 9. Filipczyk G.: Narzędzia pozyskiwania i gromadzenia wiedzy z publikacji elektronicznych. Akademia Ekonomiczną, Katowice 1999 (maszynopis powielony).
 10. Hammer J., Garcia-Molina H., Cho J., Crespo A.: Extracting Semistructured Information from the Web. In Suciu D., ed., Proceedings of the Workshop on Management of Semistructured Data. Tucson, Arizona 1997.
 11. Inktomi Corp.: The Inktomi Technology Behind HotBot. http://wwwjnktomi. com/products/network/traffic/tech/clustered.html, 1996.
 12. Liu L, Pu C, Han W, Buttler D., Tang W.: Building an Extensible Wrapper Repository System: A Metadata Approach. 1999.
 13. McHugh I, Abiteboul S., Goldman R, Quass D, Widom J.: Lore: A Database Management System for Semistructured Data. SIGMOD Record, 26(3):54-66, September 1997.
 14. Soderland S.: Learning to Extract Text-based Information from the World Wide Web. In Proceedings of Third International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 1997.
 15. W3C: HTML 4.01 Specification. http://www.w3.org/TR/html401/, December 1999.
 16. Zaiane O.R., Han J.: Resource and Knowledge Discovery in Global Information Systems. A Preliminary Design and Experiment, Proceedings 1st International Conference on Knowledge Discovery in Databases, Montrai, Canada, August 1995.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu