BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin Jolanta
Title
Teoretyczna koncepcja kapitału amortyzacyjnego w przedsiębiorstwie
Theoretical Concept of Depreciation Capital in Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2003, nr 11, s. 39-55
Keyword
Amortyzacja, Teoria finansów, Finanse przedsiębiorstwa, Kapitał przedsiębiorstwa, Majątek trwały przedsiębiorstwa
Amortization, Financial theory, Enterprise finance, Business capital, Company's fixed assets
Note
Zsfg.
Abstract
Celem publikacji jest udowodnienie tezy, że w teorii finansów przedsiębiorstw, szczególnie dotyczących amortyzacji, jest ona postrzegana jako kapitał. Podejmując problematykę kapitału amortyzacyjnego autorka opisuje i systematyzuje podstawowe terminy z zakresu definicji i funkcji amortyzacji oraz zarysowuje jej znaczenie dla reprodukcji majątku trwałego.

The goal of the publication is to uphold author's thesis that in theory of business finances depreciation is considered as a capital. Together with the subject of depreciation capital, the author describes and systematizes basic terms in the field of definition and depreciation's function as well as describes its meaning for reproduction of fixed assets. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu