BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Herdan Agnieszka, Parcz Mariusz
Title
Analiza porównawcza skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków polskich i amerykańskich
A Comparative Analysis of Consolidated Financial Statements of Polish and American Banks
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 633, s. 101-115, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Grupa kapitałowa, Analiza porównawcza, Banki
Financial statements, Consolidated financial statements, Capital group, Comparative analysis, Banks
Note
summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Polska
United States of America (USA), Poland
Abstract
Rosnące tempo łączenia się banków wywołane procesami globalizacyjnymi sprawia, że w gospodarce przeważają złożone struktury gospodarcze w postaci grup kapitałowych. Autorzy w artykule przeprowadzili analizę porównawczą skonsolidowanych sprawozdań finansowych na przykładzie banków polskich i amerykańskich.

The globalization of the world economy is proceeding at a rapid rate. Opening new markets for both portfolio and direct foreign investments offers lot of opportunities to investors. One indispensable instrument for evaluating this type of undertaking with respect to finance, capital and incomes are consolidated financial statements, which ought to be prepared and presented in such a way that the investor could correctly ascertain the benefits and risks of a given investment. The varied accounting systems the world over as well as the level of development of financial markets is a reason why the range of information presented in banks annual reports in various countries is different. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 1134, 0
Bibliography
Show
  1. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, pod red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998.
  2. Ignatowski R., Konsolidacja sprawozdań finansowych teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
  3. Jaworski W., Krzyżkiewicz W., Kosiński B., Banki. Rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1997.
  4. Misińska D., Normy prawa bilansowego w sektorze bankowym, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości - numer specjalny, t. 4 (60), SKwP - Rada Naukowa, Warszawa 2001.
  5. Woelfel Ch.J., Rachunkowość bankowa. Jak zrozumieć i stosować standardy i regulacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu