BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świetla Katarzyna
Title
Podstawowe metody szacowania cen transferowych
Basic Methods of Estimating Transfer Prices
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 633, s. 117-131, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Ceny transferowe, Transfer pieniężny, Rachunek kosztów
Transfer pricing, Money transfer, Cost accounting
Note
summ.
Abstract
Zadaniem opracowania jest przybliżenie najczęściej stosowanych sposobów wyceny transferu. Przedstawiono charakterystykę trzech metod: porównywalnej ceny niekontrolowanej (CUP), ceny odsprzedaży i rozsądnej marży (koszt-plus).

Fixing the price of transfers is carried out using suitable methods contained in the Accounting Act, which on its own is based on methods established by the OECD. These include the comparative method of free pricing, after sales pricing method, appropriate margin method that are discussed In this paper as well as two transactional profit methods i.e., profit sharing and net transaction margin, which will be the subject of another paper. Methods for pricing completed transactions differ a lot, which allows businesses to choose the most suitable and adequate for the kind of activities carried by a given company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bem R, Metody ustalania dochodu zgodnie z zasadą ceny rynkowej, Ceny transferowe 4, "Przegląd Podatkowy" 1997, nr 4.
 2. Bem R., Metody ustalania dochodu zgodnie z zasadą ceny rynkowej, Ceny transferowe 5, "Przegląd Podatkowy" 1997, nr 6.
 3. Choi F.D.S., Handbook of International Accounting, New York 1991.
 4. Coopers & Lybrand, International Transfer Picing, CCH International, 1993.
 5. Deloitte Touche Tochmatsu International, Zmiany w systemie podatkowym w roku 1998, konferencja 1 kwietnia 1998 r.
 6. Ernst & Young, Global Survey, Ernst & Young International Ltd., 1997.
 7. G.A., Transfer Pricing. Przeciwdziałanie, "Doradca Podatnika" 1996, nr 22.
 8. Godzisz M., Strzelecka A., Podstawowe metody badania cen transferowych, "Rzeczpospolita" 1996, nr 136.
 9. Lewandowska I., Powiązania między firmami przyczyną zaniżania ceny, "Rzeczpospolita", z 26 kwietnia 1997, nr 97.
 10. Michalak S., Krzewski M., Maliszewski C., Transfer Pricing - przerzucanie dochodów, metody kontroli. konsekwencje podatkowe, Difin, Warszawa 1997.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz.U. nr 128, poz. 833).
 12. Simon H., Zarządzanie cenami, PWN, Warszawa 1996.
 13. Szulc G., Kłopotliwa chłonność importowa przedsiębiorstw z udziałem zagranicznego kapitału, Montowanie i opakowania psują bilans, "Prawo i Gospodarka", z 17-18 kwietnia 1999 r.
 14. Transactional Methods, Workshop on transfer pricing - background material, London 1997.
 15. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, OECD 1 July 1999.
 16. Żyżylewski L., Prawo dewizowe, Zmiany w ustawie o spółkach z udziałem zagranicznym, Ile dobrego, ile wątpliwości, "Rzeczpospolita", z 22 marca 1999 r.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu