BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Królikowska Teresa
Title
Autonomia podatkowa w warunkach integracji europejskiej
Tax Autonomy During the European Integration Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2003, nr 11, s. 57-65
Keyword
Podatki, Polityka podatkowa, Reforma podatkowa
Taxes, Tax policy, Tax reform
Note
res.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Większość krajów członkowskich Unii Europejskiej angażuje się w proces reformy podatkowej dotyczącej obniżania fiskalizmu w obrębie podatków bezpośrednich. Działania podejmowane w tym zakresie przez jakikolwiek kraj członkowski wywierają wpływ na pozostałe kraje UE. Autorka analizuje te działania i ich konsekwencje.

Most of the EU member countries are involved in tax reform process concerning decrease of fiscality within direct taxes. All the efforts, within the discussed subject, made by any of the member country exert an influence on other EU countries. The author analyses that effects and their consequences. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu