BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prawelska-Skrzypek Grażyna (red.)
Title
Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje : Projekt badawczy zrealizowany w Ośrodku Studiów nad Demokracją Fundacji MCRD
Source
Studia i Analizy - Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, 1996, nr 1, 170, [11] s.
Keyword
Społeczeństwo obywatelskie, Rozwój lokalny, Społeczności lokalne, Dobro wspólne
Civic society, Local development, Local community, Common good
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu