BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jonas Krzysztof
Title
Identyfikacja kosztów działań marketingowych w zespołach kosztów
Identifying Marketing-related Costs in Business
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 633, s. 149-157, bibliogr 6 poz.
Keyword
Koszty, Rachunkowość finansowa, Marketing, Ewidencja kosztów
Costs, Financial accounting, Marketing, Expenses register
Note
summ.
Abstract
Koszty jednostki gospodarczej można zdefiniować jako "wyrażone w pieniądzu celowe zużycie składników majątku i usług obcych, wynagrodzenia za pracę i nakłady czysto pieniężne związane z normalną działalnością danej jednostki w pewnym okresie". W pracy omówiono koszty jednostki gospodarczej. Przeprowadzono identyfikację kosztów działań marketingowych. Omówiono koszty marketingu w układzie rodzajowym kosztów i w układzie kalkulacyjnym.

Book-keeping carried out in companies allows for all incurred costs while doing business to be registered. This permits the analysis of varied types to be carried out including marketing costs whose analysis is, largely, made difficult. Whatever the method of costs registration adopted all accounts ought to be individually analyzed since there is no one method by which all marketing--related costs can be covered. Another impediment to analysis is the fact that some marketing activities are not entered as costs. The paper presents analyses of various accounts both by their types and for needs of calculations with marketing costs separated as well as examples of marketing activities that were not registered under these entries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996.
  2. Naumiuk T., Koszty w rachunkowości finansowej, Infor, Warszawa 2000.
  3. Podstawy rachunkowości, pod red. K. Sawickiego, PWE, Warszawa 1998.
  4. Radawiecka E., Koszty w układzie rodzajowym, a wynik finansowy w jednostkach o różnym typie działalności [w:] Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, Łódź 2000.
  5. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
  6. Wzorcowy wykaz kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań typowych operacji gospodarczych, "Rachunkowość" 2001, numer specjalny.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu