BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabiński Konrad (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Grabińska Barbara (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Rachunkowość fuzji i przejęć w Polsce
Fusions, Take-overs and Accounting in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 633, s. 173-185, bibliogr.8 poz.
Keyword
Rachunkowość, Fuzje i przejęcia, Ustawa o rachunkowości, Spółki handlowe
Accounting, Mergers and acquisitions, Accounting Act, Commercial companies
Note
summ.
Abstract
Zadaniem artykułu jest opisanie zmian, jakie zaszły w nowelizacji ustawy o rachunkowości i nowym kodeksie spółek handlowych w zakresie dotyczącym fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Opisano rodzaje i metody rozliczania połączeń, oraz sposoby nabycia i łączenia udziałów. W zakończeniu omówiono rachunkowość połączeń w krajach anglosaskich, gdzie procesy konsolidacyjne przebiegają w sposób najbardziej dynamiczny.

Fusions and company take-over are becoming common features of the Polish economy. During the first years of transformation market transaction in the area of company controls concentrated on the privatization of state companies. Joining of two companies occurred rarely that being the main reason why there did not exist legislative provisions regulating in its entirety issues relating to company fusions. Significant changes have however taken place of recent. A new Company Act, which under the title "Joining, divisions and transformation of Companies" introduces legislative concepts that are in consonance with the existing norms in the EU has become binding since January lsl 2001. Amendments to the Accounting Act in article 4a - "Company Fusions" introduces regulations concerning how company fusions ought to be settled and registered in account books. Fusions can be settled using either the purchase method or the shares fusion method. These two methods are also clearly specified in the International Accounting Standards No. 22. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Adamkiewicz Z., Towpik M., Projekty nowych regulacji w zakresie rachunkowości łączenia spółek, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 1999, nr 7.
  2. Bailey G.T., Wild K., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
  3. Helin A., Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.
  4. Get Together Now, "The Economist - Polish Financial Review", May 2001.
  5. Micherda B., Ustawa o rachunkowości (wprowadzenie), Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001.
  6. Oleś W., Rodzynkiewicz M., Koncentracja i przekształcenia podmiotów gospodarczych. Zagadnienia wybrane. Fuzje spółek akcyjnych - podstawowe aspekty prawne, cz. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
  7. Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa 1998.
  8. Zator B., Spółki akcyjne w świetle nowych przepisów, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2000, nr 12.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu