BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machaczka Krzysztof (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Diagnozowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Diagnosing the Enterprise's Competitive Position
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 613, s. 31-41, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Kluczowe czynniki sukcesu, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Diagnozowanie organizacji, Zarządzanie strategiczne
Key success factors, Enterprise competitiveness, Corporation strategies, Organisation diagnosis, Strategic management
Note
summ.
Abstract
W warunkach intensywnie zmieniającego się konkurencyjnego, mikroekonomicznego środowiska, przedsiębiorstwo musi odpowiednio zdiagnozować swoja pozycję konkurencyjna, jeśli chce przetrwać i rozwijać się. W pracy omówiono pojęcie pozycji konkurencyjnej i jej uwarunkowania. Zwrócono uwagę zasoby i kompetencje uznawane za tzw. kluczowe czynniki sukcesu (KCS), które umożliwiają wprowadzenie strategicznych celów przedsiębiorstwa.

Under turbulent and intense change in the competitive and microeconomic environment, a firm must properly diagnose its competitive position in order to survive and develop. This ability enables the proper identification of resources and skills the enterprise requires to operate in its sector. These special resources and skills, or Key Success> Factors (KSF), enable the implementation of the firm's strategic market goals by capturing market share and delivering value to clients. Therefore, the ability to diagnose competitive position is one of the most significant issues in the operation and competitive position of an enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, pod red. M. J. Stankiewicza, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora", Toruń 1999.
  2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997.
  3. Grzybek S., Strategiczna tablica rozwoju jako narzędzie identyfikacji pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz 1999.
  4. Hammel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Bussines Press, Warszawa 1999.
  5. Porter M.E., Strategia konkurencji - strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
  6. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
  7. Strategor, Zarządzanie firmą - strategie, struktury, decyzje tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
  8. Thompson, Jr. A.A., Stricland III A.J., Strategic Management - Concept and Cases, Irwin, 1990.
  9. Zarządzanie strategiczne - koncepcje, metody, pod red. R, Krupskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu