BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brózda Joanna
Title
Marketingowe koncepcje przedsiębiorstwa usługowego
The Marketing Conceptions of Service Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 1997, nr 35, s. 189-198
Keyword
Marketing, Marketing usług, Przedsiębiorstwo usługowe
Marketing, Service marketing, Service enterprise
Note
summ.
Abstract
Opisano specyfikę marketingu usług i trzy koncepcje marketingu, dwie związane ściśle z problemem jakości usług: marketing interakcyjny i marketing wewnętrzny i trzecią ukierunkowaną na nawiązywanie partnerskich stosunków z uczestnikami rynku - marketing partnerski.

In this article has been presented few business like conception marketing of service sector. There were used three of the most important: the conception of the interaction marketing; the conception of the inside marketing; and relationship marketing. Proper relationship marketing requires appropreated-lidit interaction and inside marketing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu