BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białasiewicz Maria
Title
Polityka przemysłowa w świetle integracji Polski z OECD i Unią Europejską : Ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu okrętowego
Industrial Policy in the Context of the Polish Integration with OECD and the European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 1997, nr 35, s. 133-141
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Polityka przemysłowa, Przemysł stoczniowy
Poland's economic integration with the EU, Industrial policy, Shipbuilding industry
Note
summ.
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstract
Autorka pisze o korzyściach i zagrożeniach jakie przyniesie dla przemysłu, szczególnie przemysłu stoczniowego członkostwo Polski w OECD i integracja ze Wspólnotami Europejskimi.

The Polish integration with OECD and the European Union requires adjusting Polish economy to the standards of these organizations. One of the elements of these adjustments is the necessity of unifying the industrial policy and treating it as a integrative enterprise. Integration processes are the source of both profits and peril for Polish industry, including the ship-building segment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu