BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bultrini Antonio
Title
System Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a system wspólnotowy
The System of European Convention on Human Rights and the Community System
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1998, nr 3-4, s. 93-99
Keyword
Prawo WE, Prawo międzynarodowe, Prawa człowieka, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
European Community law, International law, Human rights, Convention for Protection of Human Rights
Company
Trybunał Sprawiedliwości
Abstract
Autor przedstawia swoje uwagi dotyczące relacji między systemem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a systemem wspólnotowym.

The author has presented his comments and remarks on the relation between two systems, one of the European Convention on Human Rights and the other of the Community.(J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu