BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strąk Tomasz
Title
Diagnozowanie ekonomiczne w świetle teorii quantum satis
The Quantum Satis Theory in Economic Diagnosis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2003, nr 11, s. 165-175
Keyword
Diagnostyka ekonomiczna, Proporcje gospodarcze, Finanse przedsiębiorstwa, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Economic diagnostics, Economic proportions, Enterprise finance, Financial analysis of enterprise
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest zastosowanie teorii quantum satis w diagnozowaniu makro i mikroekonomicznym. Zgodnie z teorią quantum satis, autorstwa prof. J. Hozera, do prawidłowego funkcjonowania podmiotu gospodarczego niezbędne jest spełnienie pewnych norm w zakresie proporcji ekonomicznych. W artykule przedstawiono genezę i istotę teorii quantum satis oraz jej zastosowanie w badaniach ekonomicznych. W szczególności zanalizowano quantum satis firm i farm. Omówiono także zastosowanie teorii quantum satis w analizie wskaźnikowej.

The purpose of the paper is applying of the quantum satis theory to the macro and micro diagnosis. In accordance with the rules of the quantum satis theory worked out by Prof. J. Hozer, for a proper existance of a company certain economic proportions need to be met. In the paper the origins of the quantum satis theory and the practical application in economic researches are presented. Particularly, the competition of economy based on the quantum satis of companies and farms is analysed. Moreover, the application of the quantum satis into the ratio analysis is discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu