BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir
Title
Wskaźnik restrykcyjności polityki pieniężnej : Próba oszacowania w polskich warunkach
The Monetary Conditions Index an Estimation for Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2003, nr 11, s. 25-38
Keyword
Banki centralne, Polityka pieniężna, Stopa procentowa, Kurs walutowy
Central banks, Monetary policy, Interest rate, Exchange rates
Note
summ.
Abstract
Wskaźnik warunków monetarnych, zwany także indeksem restrykcyjności polityki pieniężnej jest miarą zmian stopy procentowej i kursu walutowego. Artykuł zawiera przegląd wykorzystania tego wskaźnika przez banki centralne na świecie. Autor konstruuje także wskaźnik warunków monetarnych dla Polski.

The main purpose of this paper is to review and interpret the use of a Monetary Conditions Index by central banks in the conduct of monetary policy. Numerous central banks, governmental organizations, and businesses calculate an MCI as an indicator of the stance of monetary policy. This paper describes the concept of an MCI and summarizes how central banks implement MCI in practice. In the empirical part author calculates an MCI for Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu