BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marska Natalia
Title
Reformy systemów emerytalnych na świecie - wnioski dla Polski
The Reforms of Worlds' Pensions Systems - Conclusions for Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2003, nr 11, s. 67-89
Keyword
System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego
Pension schemes, Pension system reform
Note
summ.
Country
Chile, Polska
Chile, Poland
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian w systemach emerytalnych w różnych krajach w ostatnich pięciu latach. Reformy te skupiły się przede wszystkim wokół trzech kwestii: kształtu filaru pierwszego, rozmiaru poszczególnych filarów i sposobów finansowania istniejącego długu w zobowiązaniach emerytalnych oraz obniżaniu kosztów administracyjnych w systemie wielofilarowym. Przedstawione porównania pozwoliły autorce na wysunięcie kilku wniosków dla polskiego systemu zabezpieczenia emerytalnego.

The main goal of the article is to present the changes of pensions systems in different regions of the world, which take place in last five years. Usually the reason of transformation is financial instability of systems, caused by generosity of previous systems and significant demographic dependency ratio increasing. Many countries adopt Chilean model of individual savings accounts, while some just tighten conditions for receiving the benefits in existing models. Polish reform, based on Chilean idea, implemented to system together with Notional Defined Contribution as first pillar, is an unique solution but it does not avoid the main disadvantages of fully funded system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu