BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrolska Izabela
Title
Ocena mechanizmu powiązań finansowych między Kasami Chorych a instytucjami opieki zdrowotnej
Appreciation of Financial Connection Mechanism between Public Health Insurance Councils and Health Care Institutions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2003, nr 11, s. 91-114
Keyword
Ochrona zdrowia, Opieka zdrowotna, Finansowanie ochrony zdrowia, Placówki służby zdrowia, Kasy chorych
Health care protection, Health care, Health care financing, Medical facilities, Sickness fund
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Artykuł zawiera analizę funkcjonowania kontraktów w nowych warunkach, jakie powstały po wejściu w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Autorka omawia także stosowane w latach 1999-2000 mechanizmy finansowania jednostek opieki zdrowotnej.

The main aim of elaboration was appreciations of medical service agreements in new conditions created by Law about Public Health Care and by used mechanisms of health service economy. There are many countries all over the world, which introduced or are introducing systems' transformations. In conclusion it was stressed the necessarity of further changes in economic-financial system of health care consisted in favorable coordination of social solidarity and elements of health service economy mechanisms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu