BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perepeczo Agnieszka, Strąk Tomasz
Title
Balanced Scorecard a cykl konwersji gotówki
The Balanced Scorecard and a Cash Turnover Cycle
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2003, nr 11, s. 129-149
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Finanse przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne
Balanced Scorecard (BSC), Enterprise finance, Enterprises financial management, Strategic management
Note
summ.
Abstract
Balanced Scorecard (BSC) jest narzędziem pozwalającym kompleksowo analizować przedsiębiorstwo w czterech obszarach. Jeden z obszarów stanowią finanse. Artykuł omawia poszczególne płaszczyzny BSC oraz pojęcie i istotę cyklu konwersji gotówki. Przedstawia następnie kształtowanie się cyklu konwersji gotówki dla polskich przedsiębiorstw w latach 1996-1999. Podsumowując, autorzy stwierdzają iż w polskich warunkach lepszym miernikiem oceny efektywności działania przedsiębiorstwa jest cykl operacyjny. Jego poprawa, w przeciwieństwie do cyklu konwersji gotówki, zawsze prowadzi do wzrostu rentowności.

The Balanced Scorecard (BSC) is the comprehensive tool applied to a comprehensive analysis of a company. The BSC includes four stages and one of them is financial. The financial stage of the BSC provides measures of financial results and can be also used as a planning tool. In the paper general rules of the BSC are described as well as the results of studies on a cash turnover cycle and relation between cash turnover and profitability ratios (ROA, ROE) in Polish companies in the period 1996-1999. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu