BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śliwińska Krystyna
Title
Procedury badań marketingowych - kłopoty z próbą
Marketing Research Procedures - Difficulties with Sample Selection
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003, nr 1004, s. 65-71, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania
Keyword
Badania marketingowe, Teoria marketingu, Marketing
Marketing research, Marketing theory, Marketing
Note
summ.
Abstract
Wśród uwarunkowań wpływających na kłopoty w doborze grupy badawczej wymieniono: ilość środków pieniężnych przeznaczonych na badania, sposoby ich finansowania i procedury, zmiany po stronie podażowej rynku i przesyt badaniami ankietowymi.

The paper undertakes the problem of a certain stage of research procedure, i.e. sample selection. It discusses the significance and selected preconditions of the stage which entail methodological difficulties. Special emphasis has been put on the issue of new media. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.
 2. Dietl J., Marketing, PWE, Warszawa 1985.
 3. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1999.
 4. Kelley E.J., Marketing. Strategy and Functions, Prentice Hall Inc. England Cliffs, New Jersey 1965.
 5. Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 1996.
 6. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.
 7. Nowacki R., Strużycki M., Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
 8. "Rocznik Statystyczny RP", GUS, Warszawa 2002.
 9. Ruszczyk Z, Biznes w Internecie, ODiDK, Gdańsk 1997.
 10. Sojkin B., Ratajczyk P., Badania marketingowe przy wykorzystaniu Internetu, [w:] Wykorzystanie Internetu w marketingu, red. E. Zeman-Miszewska, AE, Katowice 2003.
 11. Sznajder A., Marketing wirtualny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 12. Teoria i praktyka marketingu handlowego. Wybrane problemy, red. K. Śliwińska, CBiE AE, Katowice 2002.
 13. Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu