BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaciow Magdalena
Title
Badania marketingowe w procesie decyzyjnym
Research Process During Decision Cue
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003, nr 1004, s. 72-77, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania
Keyword
Badania marketingowe, Proces podejmowania decyzji, Podejmowanie decyzji
Marketing research, Decision making process, Decision making
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono badania rynkowe jako proces rozpoznania sposobów, dzięki którym konkretne działania rynkowe przedsiębiorstwa mogą być bardziej skuteczne. Podkreślono znaczenie procesu badawczego w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa.

The evaluating market situation creates new decision problems and makes decisions more risky and full of uncertainty. The companies are looking for Information to reduce a risk of making wrong decisions. Every stage of a decision process in a company should be supported by proper information. The principle to make decisions is information. The information gaining process is impossible without making market researches. Information gathering is a warranty of proper company running on the market. Managers should understand the nature of market researches as a way to more efficient activity. Present study presents the sense of research process in an enterprise decision system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Badania marketingowe - podstawowe metody i obszary zastosowań, red. K. Mazurek-Łopacińska, AE, Wrocław 2002.
 2. Drucker P., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, AE, Kraków 1994.
 3. Głowacki R., Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1987.
 4. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003.
 5. Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2001.
 6. Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, AE, Kraków 2001.
 7. Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
 8. Olszak C.M., Zarys metodologii multimedialnych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu, AE, Katowice 2000.
 9. Robbins S., DeCenzo D., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 10. Samuelson W., Marks S., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 11. Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2002.
 12. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrkowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu