BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska Anna
Title
Warszawa jako środowisko lokalizacji przemysłu : analiza sytuacji lokalizacyjnych
Warsaw as an Environment of Industry Localisation
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1996, nr 408, s. 138-150
Keyword
Gospodarka przestrzenna, Lokalizacja produkcji przemysłowej, Strefy przemysłowe w miastach
Spatial economy, Industrial production location, Industry area in city
Country
Warszawa
Warsaw
Abstract
Przedmiotem artykułu jest analiza uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Warszawie. Autorka zanalizowała zmiany liczebności i wielkości obiektów przemysłowych, stan zainwestowania, przyrodnicze i organizacyjne uwarunkowania lokalizacji oraz administracyjno-prawne i ekonomiczne instrumenty oddziałujące na zachowania przedsiębiorstw przy wyborze lokalizacji. Przedstawiła także nowe zachowania pomiotów gospodarczych spowodowane przemianami ustrojowymi w Polsce.

The subject of this article is analysis of conditions of industry localisation in Warsaw. The author analysed changes in number and size of industrial works, state of investments, natural and organisational conditions of localisation, administrative, legal and economic instruments operating on company's behaviour at localisation selection. Presented new behaviours of business entities caused by changes in the political system in Poland. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu