BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Sektor finansowy w gospodarce polskiej : Stan i perspektywy w obliczu integracji europejskiej
Financial Sector in Polish Economy. State and Perspectives in the Context of European Integration
Source
Raport - Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1998, nr 33, 224 s.
Keyword
Sektor finansowy, Sektor bankowy, System bankowy, Instytucje finansowe, Strategia finansowa
Financial sector, Banking sector, Banking system, Financial institutions, Financial strategy
Abstract
W raporcie przedstawiono dorobek dwóch sesji RSSG. Na pierwszej z nich przedstawiono trzy ekspertyzy przygotowane przez wybitnych specjalistów z zakresu finansów: prof. dr. hab. Władysława Bakę (UW, RSSG), prof. dr. hab. Stanisława Owsiaka (AEKraków, RSSG) i dr. Lesława Pagę (Deloitte & Touche - tę ekspertyzę wydrukowano w Raporcie nr 32). Na ich podstawie oraz w oparciu o wystąpienia przedstawiciela strony rządowej oraz Narodowego Banku Polskiego RSSG wypracowała zobiektywizowane stanowisko na temat stanu i perspektyw sektora finansowego w gospodarce polskiej. Przedmiotem dyskusji drugiej sesji był dokument rządowy pt."Średniookresowa strategia finansowa". W raporcie zamieszczono wystąpienia profesorów: Cezarego Kosikowskiego (UŁ, RSSG), Stanisława Owsiaka (AE Kraków, wiceprzewodniczący RSSG), Andrzeja Wernika (dyrektor Instytutu Finansów).

This report sums up two sessions of Social and Economic Strategy Council devoted to state and perspectives of financial sector in Polish economy. The main attention was paid to governmental document entitled "Mid-term financial strategy".(A.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1233-5711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu