BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda
Title
Koncepcja controllingu w sterowaniu wartością dla akcjonariuszy
Controlling Conception in a Shareholders Value Steering
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2004, nr 42, s. 303-314
Keyword
Controlling, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Controlling, Enterprise value, Value Based Management (VBM)
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, zwłaszcza w dynamicznym i zmiennym otoczeniu, wymaga wsparcia przez controlling. W artykule przedstawiono koncepcję controllingu w sterowaniu wartością dla akcjonariuszy. W szczególności omówiono definicję controllingu, jego funkcje, zadania i strukturę. W koncepcji controllingu wartości dla akcjonariuszy wyszczególniono dwa rodzaje controllingu: controlling rentowności i controlling ryzyka, które poddano dalszej dezagregacji. W ten sposób określono zakres sterowania wartością przedsiębiorstwa i możliwy stał się dobór instrumentów umożliwiający to sterowanie.

Efficient value management especially in dynamic and variable environment will demand controlling support. In an article there is presented a controlling conception in a shareholders value steering. In peculiarities there are presented definitions, functions, assignments and structure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Amshoff B.: Controlling in deutschen Unternehmungen: Realtypen, Kontext und Effizienz. Wiesbaden 1993.
 2. Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M.: Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce. WIG-Press, Warszawa 2001, s. 21.
 3. Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje. Systemy. Narzędzia. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 403.
 4. Duraj J.: Pojęcie controllingu i jego miejsce w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. J. Duraj. Wyd. Naukowe Novum Sp. z o.o., Płock 2003, s. 9-11.
 5. Günther T.: Unternehmenswertorientiertes Controlling. Verlag Franz Vahlen, München 1997, s. 235.
 6. Günther T.: Vom strategischen zum operativen Wertsteigerungsmanagement. W: A. Wagenhofer, G. Hrebicek (Hrsg.): Wertorientiertes Management. Konzepte und Umsetzungen zur Unternehmens-wertsteigerung. Red. A. Wagenhofer, G. Hrebicek. Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2000, s. 83.
 7. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B.: System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, s. 14.
 8. Küpper H.U.: Controlling: Konzeption, Aufgaben und Instrumente. Stuttgart 1995.
 9. Lange Ch., Schaefer S., Daldrup H.: Integriertes Controlling in Strategischen Unternehmensnetzwerken. "Controlling" 2001, nr 2.
 10. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy. PWN, Warszawa 2000, s. 38.
 11. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. WIG-Press, Warszawa 1999, s. 188.
 12. Schierenbeck W., Lister M.: Value Controlling. Grundlagen Wertorientierter Unternehmensführung. R. Oldenbourg Verlag, München-Wien 2001, s. 12.
 13. Skoczylas W.: Controlling wartości przedsiębiorstwa jako instrument skutecznej maksymalizacji bogactwa akcjonariuszy. W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju. Red. E. Urbańczyk. Wyd. Kreos, Szczecin 2003, s. 847.
 14. Volkart R.: Umsetzungsaspekte von Discounted Cash Flow-Analysen. Probleme im Zusammenhang mit Methodenanwendung. "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1997, nr 2, s. 105.
 15. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999, s. 58.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu