BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
Title
Koniunktura gospodarcza a wskaźniki giełdowe w okresie transformacji w Polsce
Business Conditions Vs Stock Exchange Indicators in the Period of Transformation in Poland
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1998, nr 267, s. 103-113
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Koniunktura gospodarcza, Indeks giełdowy
Systemic transformation, Business trends, Stock market indexes
Note
summ.
Abstract
W celu zidentyfikowania współzależności występujących pomiędzy tymi dwoma rodzajami wskaźników, przeprowadzono porównanie indeksów giełdowych i wskaźników koniunktury gospodarczej w Polsce w latach 1993-1996.

Stock exchange indicators are sensitive instruments of changes occuring in the economic reality. To a large extent they are of leading character. The article analyses stock exchange indexes and business indicators of quantitative and qualitative nature. The following indexes are considered: WIG (Warsaw Stock Exchange Index) and branch indexes of the market of securities. Out of the business indicators, the following ones are analysed: business climate, total production sold and production indicators of the constructing, chemical and food industries. The analysis confirmed the leading character of stock exchange indicators as compared with changes of the compared real volumes in the Polish economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu