BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecka Barbara, Pocztowski Aleksy (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kulturowy wymiar funkcjonowania organizacji
Cultural Dimension in the Functioning of an Organization
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 512, s. 37-48, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Model równowagi organizacyjnej, Kultura organizacji, Metafory organizacyjne
Organizational equilibrium model, Corporate culture, Organisational metaphors
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono treść i zakres pojęcia "kultura organizacyjna", proces jej tworzenia, typologię kultur organizacyjnych, kulturowe uwarunkowania równowagi organizacyjnej i jej badanie.

In the article the authors discuss the cultural aspects of the functioning of an organization analyzed in the light of the literature of the subject and within the context of the contemporary conditions of the functioning of companies. The authors begin their considerations with the reminder of the cultural perspective in the analyses of organizations, then move on to the presentation of the main elements of organization's culture and issues pertaining to the shaping of that culture in a company. Aside from that, the authors define basic types of cultures and internal as well as external factors that they are determined by. Further on in the article organization's culture is considered as one of the main instruments of organizational balance alongside strategy, structure and procedures. While stressing the significance of organization's culture in the process of maintaining balance in its particular areas the authors recommend a regular analysis of the functioning of a company as regards cultural aspects, in particular in the period of introducing changes e.g. a company's restructuring. The final part of the article is also concerned with organization's culture and this time the authors point out the difficulties which a person investigating organization's culture is confronted with and also present methods which are applied in this type of analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PSB, Kraków 1996.
 2. Hellriegeł D., Slocum J.W., Woodman R.W., Organizational Behavior, 7th ed., West Publ. Co.., Minneapolis/St. Paul 1992.
 3. Hoffstede G., Culture 's Consequences, International Differences in Work - Related Values, Sage Publ., Beverly Hills-London-New Delhi 1984.
 4. Hunt J.W., Managing People at Work, McGraw-Hill Book Co., London 1992.
 5. Koźmiński A.K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 6. Malinowski B.. Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958.
 7. McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
 8. Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1982.
 9. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996.
 11. Robert K.H., On Looking at an Elephant. An Evolution of Cross-Cultural Research Related to Organizations, Psychological Bulletin, 1970, vol. 74, nr 5.
 12. Schein E.H., Coming to a New Awareness of Organizational Culture, "Sloan Management Review", Winter 1984.
 13. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco-London 1986.
 14. Sikorski C., Kultura organizacyjna w instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 1990.
 15. Sikorski C., Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1995.
 16. Wybrane zagadnienia socjologii organizacji, cz. II, Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji. Wybór tekstów i opracowanie A. Marcinkowski, J.B. Sobczak, UJ, Kraków 1989, nr 598.
 17. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie - Struktury - Decyzje - Tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 18. Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W., Zarządzanie organizacją. Aspekt socjologiczny, Wyd. AGH,Kraków 1995.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu