BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Mirosław, Fischer Anna, Senyszyn Joanna, Szczukowski Jarosław
Title
Algorytm usamodzielniania sfery logistycznej przedsiębiorstwa na przykładzie restrukturyzacji służb ochrony w Holdingu Port Gdynia
An Algorithm of Getting Self-reliance by Logistic Units : an Example of Gdynia Maritime Port
Source
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2000, nr 3, s. 241-250
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Ochrona własności przemysłowej, Służby marketingowe, Przedsiębiorstwo wielozakładowe, Materiały konferencyjne
Restructuring of enterprises, Protection of industrial property, Marketing services departments, Multiplant enterprises, Conference materials
Note
streszcz.; summ.
Company
Port Gdynia Holding SA
Abstract
W opracowaniu omówiono motywy restrukturyzacji przedsiębiorstw, uwarunkowania realizacji procesu wydzielania i usamodzielniania służb logistycznych przedsiębiorstwa oraz zaprezentowano algorytm przekształcenia i usamodzielnienia Straży Portowej w Port Gdynia Holding SA. Zdaniem autorów, przedstawiony algorytm działań pozwala na sprawną realizację procesu restrukturyzacji służb logistycznych, ma charakter uniwersalny i może być zastosowany w restrukturyzacji pozostałych służb logistycznych każdego przedsiębiorstwa.

The paper focuses on problems of restructuring a logistic sphere in multi-establishment enterprises. Authors present conditions and procedures of obtaining organisational and legal independence by protection services in Gdynia Maritime Port. The suggested algorithm of getting self-reliance by company units was applied both in terms of organisational units and the employees. As a result of the implementation of this algorithm Gdynia Maritime Port has managed to reduce the period of restructuring itself and the singling-out unit has obtained the necessary license which enables it to conduct its own economic activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1506-4530
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu