BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawlikowska-Hueckel Krystyna (red.)
Title
Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce w okresie transformacji w latach 1989-1995
Structural Changes in Polish Economy During the System Transformation of 1989-1995
Source
Transformacja Gospodarki, 1996, nr 81, 188 s., bibliogr.38 poz.
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Restrukturyzacja przemysłu, Restrukturyzacja rolnictwa, Usługi, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Handel zagraniczny, Polityka przemysłowa, Konkurencyjność gospodarki, Analiza strukturalna, Restrukturyzacja banków, Zmiany strukturalne
Systemic transformation, Industrial restructuring, Agricultural restructuring, Services, Small business, Foreign trade, Industrial policy, Economy competitiveness, Structural analysis, Banks restructuring, Structural changes
Abstract
W pierwszej części raportu przeanalizowano zmiany strukturalne w latach 1989-1995 w trzech sektorach gospodarki: przemyśle, rolnictwie i usługach. Autorzy skoncentrowali się na określeniu zakresu zmian strukturalnych, ocenie konkurencyjności i zmieniającej się pozycji konkurencyjnej polskich dóbr na rynkach światowych oraz na zadaniach stojących przed polską polityką przemysłową wobec dostosowań związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. Część druga raportu - to referaty przedstawiające wyniki badań prowadzonych w innych instytucjach (INE PAN, Inst.Rozwoju i Studiów Strategicznych, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, IKC HZ, Centrum Studiów Europejskich Instytutu Gospodarki Światowej SGH).

The first part of the report deals with structural changes in three sectors of Polish economy i.e. industry, agriculture and public services which took place from 1989 to 1995. The scope of structural changes and the assessment of competitiveness of Polish products on the world markets as well as prospects of Polish membership in the European Union are defined. The second part of the report presents findings of studies carried out by Polish governmental and research institutes.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-4167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu