BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polański Zbigniew (red.nauk.)
Title
Rynek pieniężny w Polsce w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych : stan i perspektywy
Money Market in Poland in the Second Half of 90's : Current Issues and Perspectives
Source
Transformacja Gospodarki, 1998, nr 96, 114 s.
Keyword
Rynek pieniężny, Rynek depozytów, Rynek międzybankowy, Rynek papierów wartościowych, Certyfikat depozytowy, System rozliczeń międzybankowych SORBNET, Operacje otwartego rynku, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Money market, Deposit market, Interbank market, Securities market, Certificate of deposit, Interbank settlement system SORBNET, Open market operations, Economic and Monetary Union (EMU)
Company
Europejski Bank Centralny (EBC)
European Central Bank (ECB)
Abstract
Przedstawiono podsumowanie wyników badań dotyczących współczesnego polskiego rynku pieniężnego oraz szczegółowe opracowania omawiające problematykę elastyczności oprocentowania depozytów terminowych; pozabankowy rynek pieniężny; międzybankowy rynek pieniężny; polski system rozliczeń miedzybankowych, a w szczególności dostosowanie go do wymogów UE. Omówiono także proces tworzenia wspólnego rynku pieniężnego w Europie oraz portugalski rynek pieniężny.

This study sums up findings of studies carried out on Polish money market. The main subject areas include: deposit rate flexibility, interbank money market, and Polish system of interbank clearing with special emphasis on its adjusting to the European Union demands. Moreover, the creation of common momey market in EU is analysed. (A.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-4167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu