BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pocztowski Aleksy (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji
The Human Resources Department as a Creator of Intellectual Capital in an Organization
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 646, s. 7-21, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie personelem, Kompetencje kierownicze
Intellectual capital, Human Resources Management (HRM), Personnel management, Managerial competencies
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu zaprezentowano pojęcie kapitału intelektualnego i przedstawiono jego znaczenie w organizacji. Następnie opisano miejsce i rolę działu zasobów ludzkich we współczesnej organizacji, oraz jego wkład w kreowanie kapitału intelektualnego.

Intellectual capital is a key element of a modern enterprise*s value, particularly of those enterprises operating in the knowledge-based economy. Thus. a need exists to involve all organisational units in developing the various elements of intellectual capital. The article ad-dresses this issue with regard to the role of human resources departments in the process of increasing the value of intellectual capital. It indicates, inter alia, the areas in which an HR department can impact on the individual elements of intellectual capital given the emerging trends i n the department's task structure. Furthermore, the article presents the potential to evaluate that impact using process and effect criteria and defines basic areas of competencies necessary to create intellectual capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. {2000],Intellectual Capital: The Theory and Its Practical Implications, materiał nie drukowany.
 2. Becker B., Huselid M., Ulrich D. [2001 ], The HR-scorecard. Linking People, Strategy and Performance, Harvard Business School Press, Boston.
 3. Bramham J. [1997],Benchmarkingfor People Manager s, IPD, London.
 4. Bratnicki M., Strużyna J. (red.) [2001], Przedsiębiorczości kapitał intelektualny, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 5. Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W. [2001] , Kapitał intelektualny: odwieczne problemy a nowe propozycje metodologiczne [w:] Kaphal intelektualny - dylematy i wyzwania, pod red. A. Pocztowskiego, Wydawnictwo WSB-NLU, Nowy Sącz.
 6. Brooking A. [1998], Intellectual Capital, International Thomson Business Press, London.
 7. Dobija D. [2001], Metodyka szacowania wiedzy [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Materiały konferencyjne PFPK, Warszawa.
 8. Drucker P.F. [1999], Knowledge-worker Productivity, the Biggest Challenge, „California Management Review", Winter, No 2.
 9. Edvinsson L., Malone M. S. [2001], Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 10. Fitz-Enz J. [2001], Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Hamel G.. Prahalad C. K. [1999], Przewaga konkurencyjna jutra, Warszawa, Business Press.
 12. Kozińska A, [2000], Kierownictwo firmy, menedżerowie personalni, menedżerowie liniowi -ich role w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi [ w:] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 13. Kozińska A, M. [2001], Organizacja pracy kierowniczej i specjalistów personalnych w firmach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 14. Król H. (red.) [2002], Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi. Wydawnictwo WszPiZ, Warszawa.
 15. Pocztowski A. [2001], Dział zasobów ludzkich wobec współczesnych wyzwań, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 16. Probst G., Raub S., Romhardt K. [2002], Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. Rowińska-Fronczek M. [2001 ], Wybór rodzaju prawnej ochrony wlasności intelektualnej jako jeden ze sposobów zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa [w:] Kapitał intelektualny - dylematy i wyzwania, red. A, Pocztowski, Wydawnictwo WSB-NLU, Nowy Sącz.
 18. Senge P, [1998] Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 19. Strużyna J., Dyduch W. [2002], Zarys metody budowania kapitału całkowitego firmy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 20. Ulrich D. [1998]. A New Mandate for Human Resources, „Harvard Business Review", January-February.
 21. Ulrich D. [1997], Human Resource Management. The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results, Boston Massachusetts, Harvard Business School Press.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu