BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernat Stanisław
Title
Konstrukcja bliższej współpracy w Traktacie Amsterdamskim - ocena z polskiej perspektywy
The Principle of Closer Co-operation Outlined in the Amsterdam Treaty - as Viewed from Polish Perspective
Source
Zeszyty Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, 1998, z. 26, s. 13-27, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Prawo WE, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Traktat amsterdamski
European Community law, Economic and political integration of Europe, Amsterdam Treaty
Abstract
W artykule zawarto ogólną charakterystykę rozwiązań dotyczących elastyczności w Traktacie Amsterdamskim. Omówiono procedurę ustanawiania bliższej współpracy i dołączanie dalszych państw członkowskich do bliższej współpracy.

The article includes general characteristics of solutions concerning the issue of flexibility outlined in the Amsterdam Treaty. The procedures of both the setting up of closer co-operation and incorporating new member states into such co-operation have been discussed.(J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu