BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korta Stefan, Głód Tadeusz
Title
Propozycje zmian systemu opłat za składowanie odpadów
Propositions for Changing the Landfill Charge System
Source
Biblioteka Ekonomia i Środowisko, 1997, nr 21, s. 25-44, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska, Regionalizacja opłat ekologicznych, Opłaty produktowe, Odpady przemysłowe, Składowiska odpadów
Economic instruments of environmental protection, Regionalization of environmental charges, Product charges, Industrial waste, Landfill sites
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na konieczność regionalizacji opłat ekologicznych związanych z problematyką odpadów przemysłowych w celu zwiększenia stopnia realizacji przypisanych im funkcji. Przeprowadzono krytyczną analizę i ocenę dotychczas obowiązujących stawek opłat za składowanie odpadów. Przedstawiono propozycję nowego systemu stawek opłat za składowanie odpadów oraz rozwiązań związanych z organizacją ich gromadzenia. W koncepcji projektowanego systemu opłat uwzględniono instrumenty stosowane w krajach OECD, tj. opłaty produktowe i systemy opłatowo-depozytowe.

The article presents a set of proposition for regionalization of landfill charges in Poland. Author provides a critical analysis the present charges for waste disposal with some suggestions for new system of charges. These suggestions regard to instruments applied in EC countries.(A.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1506-5618
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu