BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łasak Katarzyna
Title
Normatywna konstrukcja skarg międzypaństwowych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Normative Structure of Inter- State Petitions in the European Convention on Human Rights
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1998, nr 3-4, s. 147-158
Keyword
Prawa człowieka, Prawo międzynarodowe
Human rights, International law
Company
Europejska Komisja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka
European Commission of Human Rights, European Court of Human Rights
Abstract
W artykule przedstawiono procedurę rozpatrywania skarg międzypaństwowych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Procedura ta toczy się w dwóch etapach. Pierwszy etap to postępowanie przed Europejską Komisją Praw Człowieka. Orzeczenie Komisji może zakończyć postępowanie w danej sprawie lub też może być przesłanką warunkującą zajęcie się sprawą przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Postępowanie przed Trybunałem jest drugim etapem rozpatrywania skargi, kończącym się wydaniem wiążącego dla stron wyroku.

The article presents the inter-state petition handling procedure in the European Convention on Human Rights. It is a two-stage procedure. First, the petition is submitted to The European Commission on Human Rights. The Commission's ruling may terminate the case proceedings, or may be a starting point for the case to be dealt with by the European Tribunal on Human Rights. The case proceedings before the Tribunal constitute the second stage of petition handling procedure which ends with issuing a statement binding for parties involved.(J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu