BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Januszewski Arkadiusz, Sikora Marek
Title
Przydatność metody ABC w usprawnieniu łańcucha logistycznego przedsiębiorstw agrobiznesu
Usefulness of the ABC Method in Logistic Chain Improvement in Agribusiness Enterprises
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 3, s. 70-75, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Agrobiznes, Łańcuch dostaw, Rachunek kosztów działań
Agrobusiness, Supply chain, Activity Based Costing (ABC)
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autorzy przedstawili istotę metody rachunku kosztów działań (ABC) oraz scharakteryzowali łańcuchy logistyczne w agrobiznesie. Przedstawili możliwości zastosowania ABC w usprawnianiu łańcucha dostaw w agrobiznesie oraz w zarządzaniu portfelem produktów i klientów.

The methodology of Activity Basement Costing (ЛВС) and agribusiness logistic chains were characterised in the paper. The possibility of using ABC in performance measures of logistics chains and in product and client management were presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Consortium for Advanced Manufacturing-International (CAM-I), Glossary of Activity -Based Management Terms, 2000
 2. Cokins G. (1996): Activity-Based Cost Management. Making It Work, McGraw Hill, s. 55
 3. Cooper R., Kaplan R. S. (1988): Measure Costs Right: Make the Right Decisions. Harvard Business Review, No 9-10, s. 96-103
 4. Jun D. (2002): The Right Ingredients Cook Up Savings for OBOK Food Company, www.abctech.com/successes
 5. Kaplan R. S. (1988): One Cost System Isn't Enough. Harvard Business Review, No 1-2, s.61-66
 6. Kaplan R. S., Cooper R. (2000): Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom Wydawniczy ABC, Kraków, s. 207
 7. Merryman J. (2002): Food Industry Leader Uses ABC Recipe for Success. www.abctech.com/successes
 8. Phillips К., Dilton-Hill К. (2002): Willards Foods: Managing Customer Profitability With ABC Information.www.abctech.com/successes/
 9. Zieliński T. (200la): Rachunek kosztów działań (ABC) w audycie logistycznym przedsiębiorstwa. Logistyka nr 2, s.12-13
 10. Zieliński T. (2001b): Koszty i efektywność procesów w rachunku kosztów działań (ABC). Logistyka nr 3 s.25-27
 11. Zieliński T. (2001c): Zarządzanie klientami z wykorzystaniem Activity Based Costing. Logistyka nr 6, s.15
 12. Morkis G. (2000): Powiązania integracyjne przemysłu spożywczego z gospodarstwami i przedsiębiorstwami rolnymi. RN SERiA, Warszawa-Poznań-Zamość, t. 2, Zeszyt 3
 13. Sikora M. (2002): Kierunki rozwoju zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach mleczarskich. [W:] Kierunki rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej - stan, perspektywy, możliwości, szansę, zagrożenia. Gorzów Wlkp.
 14. Tarkowski J., Stefaniak R. (2001): Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej. Logistyka 6
 15. Pfohl. C. (1998): Systemy logistyczne. Biblioteka logistyka; Poznań, s. 56
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu