BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowska-Grzybek Anna
Title
Zachowania przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w Polsce w latach 1992-1996
Behavior of Food Processing Industry Enterprises in Poland from 1992 to 1996
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 1997, nr 55, s. 69-90
Keyword
Przemysł przetwórczy, Wskaźniki ekonomiczne, Analiza ekonomiczna produkcji, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Processing industry, Economic indicators, Economic analysis of production, Systemic transformation
Abstract
W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy przeprowadzonej z wykorzystaniem metody łączenia wskaźników jakościowych ze wskaźnikami o charakterze ilościowym. Analizie poddano szeregi czasowe podstawowych kategorii ekonomicznych charakteryzujących działalność produkcyjną w polskim przemyśle przetwórczym w okresie od lipca 1992 r. do lipca 1996 r. Na tej podstawie wyróżniono trzy fazy dokonującej się w naszym kraju zmiany systemowej: pierwotną fazę transformacji, okres dojrzałej transformacji oraz fazę rozstrzygającą.

The article presents findings of survey conducted in Polish food processing enterprises. The survey combined quality and quantitative indicators. This analysis utilizes times series for basic economic indicators regarding to Polish food processing industry activities in the period 1992-1996.(A.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu