BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisiel Roman, Knoblauch Lucyna
Title
Integracja producentów trzody chlewnej w Polsce Północno-Wschodniej
Integration in Pork Production in the North-East Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 3, s. 80-84, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Grupa interesu, Integracja gospodarcza, Mięso wieprzowe
Interest group, Economic integration, Pork meat
Note
synopsis, summ.
Abstract
W artykule przedstawione zostały badania, których celem było między innymi opisanie stopnia integracji w całym procesie produkcji mięsa wieprzowego w Polsce północno-wschodniej, a także jej wpływu na przygotowanie się sektora gospodarki mięsnej do integracji z UE. Materiał empiryczny został zebrany w latach 1999-2001 metodą badań sondażowych i obserwacją uczestniczącą. Podmiotem badań byli rolnicy zrzeszeni w 5 grupach producenckich trzody chlewnej.

North-eastern region of Poland is characterized by: large resources structure of pork production. It has an essentional impact on economical side of pork breeder farming. Process of transformation and adapting pork production to market requirements poceed very slowly. They encounter also many barriers. The main barrier is shortage financial resources for investments. The only choice is producers group which could be a good changes beginning, changes, which have to carry out in polish pork production. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chałupka P. (1999): Bariery rozwoju grup producenckich w Polsce. Trzoda Chlewna nr 7, 26-29.
  2. Chałupka P. (2000): Produkcja żywca wieprzowego w Polsce a możliwości konkurowania na rynku Unii Europejskiej. [W:] Zmiany funkcji polskich obszarów wiejskich w kontekście przemian strukturalnych i procesów integracyjnych ze Wspólnotami Europejskimi. AR, Szczecin, 59-67.
  3. Eckert R., Rój B. (1999): Efektywnie produkować i umiejętnie sprzedawać materiał rzeźny. Trzoda Chlewna nr 8-9, 17-20.
  4. Grześkowiak E., Borzuta K., Strzelecki J., Lisiak D. (2001): Zmiany jakości krajowego surowca wieprzowego w porównaniu z tucznikami krajów Unii Europejskiej. Trzoda Chlewna nr 4, 41-45.
  5. Knoblauch L., Lizińska W., Kisiel R. (2001): Grupy producenckie w Polsce i Unii Europejskiej. Biuletyn Naukowy nr 11, s.5-14.
  6. Mirczewska Cz., Mazurek B. (1999): Oczekiwania i kierunki działań marketingowych grup producentów trzody chlewnej. Trzoda Chlewna nr 8-9, 62-63.
  7. Zając G. (2001): Przykład współpracy zakładów mięsnych z producentami. Trzoda Chlewna nr 8-9, 120-121.
  8. Żmija J., Kuczek L. (1999): Dynamika i bariery rozwoju grup marketingowych oraz grup producentów a zatrudnienie na wsi (na przykładzie Małopolski). [W:] Spółdzielczość w stymulowaniu rozwoju lokalnego i tworzeniu nowych miejsc pracy. Spółdzielczy Instytut Badawczy, Warszawa, 193-209.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu