BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuśnierek Katarzyna
Title
Wykorzystanie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przez podmioty zewnętrzne
Making the Most of Cash Flow by External Users
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1999, nr 272, s. 53-64
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Przepływy pieniężne
Financial statements, Information function of financial statements, Estimation of enterprises financial condition, Cash flows
Note
summ.
Abstract
Omówiono istotę i znaczenie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Zaprezentowano użytkowników, głównie zewnętrznych, takiego sprawozdania. Podkreślono bardzo dużą wartość poznawczą sprawozdań z przepływu środków pieniężnych dla oceny sytuacji finansowej i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie i poza nim.

The article describes users of financial statement, particularly users of cash flow statement. Therefore the target of this article is an answer for the question: who is the main user of the financial statement, particularly of cash flow statement? Circumstance of this article is substance and significance of cash flow information. Users of the treated statement are divided into two groups: internal users and external users. In this article are described information needs, which can be read only in cash flow statement and they are very important for management and owners of the enterprise, but mainly for external users - the main users of this statement. They are described in this article in details. The conclusion of this article is: the cash flow statement is very useful for each users who reads this statement because they can find same new information, which are not include in balance sheet or income statement.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu