BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępniak-Kucharska Anna
Title
Przesłanki i istota integracji przedsiębiorstw
Factors and Essence of Enterprises' Integration
Source
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2004, nr 1, s. 15-24, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Przejęcie przedsiębiorstwa, Holding, Rozwój przedsiębiorstwa, Konsolidacja przedsiębiorstw, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Corporate acquisitions, Holding, Enterprise development, Consolidation of companies, Company development strategy
Abstract
Celem opracowania jest prezentacja zewnętrznych form realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw opierających się na formalnych powiązaniach między podmiotami i prowadzących do koncentracji kapitału. W artykule przedstawiono przesłanki, przyczyny i konsekwencje konsolidacji podmiotów gospodarczych oraz metody połączeń i przejęć

The goal of this article is presentation of forms of enterprises development strategy based on formal relations between entities and leading to concentration of capital. In this article presented factors, reasons and consequences of business entities consolidations and method of mergers and acquisitions. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alberciak P., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Implikacje teoretyczne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 2. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1997.
 3. Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998.
 4. Haus B., Formy koncentracji w przemyśle, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce pod red. M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2000.
 5. Hein A., Zorde K., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 6. Hill C.W.L., Jones T.M., Stakeholder - Agency Theory, Journal of Management Studies, Vol. 29, March 1992.
 7. Hooke J.C., M&A. A Practical Guide to Doing The Deal, John Willey&Sons, New York 1997.
 8. Jagoda H., Haus B., Holding - organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
 9. Jenkinson T., Mayer C., Hostile Takeovers, McGraw-Hill International, 1994.
 10. Lewandowski M., Formy nabycia przedsiębiorstw [w:] Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998.
 11. Monkiewicz J., Funkcjonowanie struktur holdingowych w okresie transformacji, "Gospodarka Narodowa" nr 1-2/1997.
 12. Ożóg I., Grupa kapitałowa jako podmiot podatkowy, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce pod red. M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2000.
 13. Penc J., Skuteczne zarządzanie organizacją, WSMiB, Łódź 1999.
 14. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2003.
 15. Szczepankowski P., Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa 2000.
 16. Trocki M., Zarządzanie grupą kapitałową, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce pod red. M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2000.
 17. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. nr 121 poz. 591 z 1994 r., art.3 ust. l. "Gospodarka w Praktyce i Teorii" Nr 1(14)2004.
Cited by
Show
ISSN
1429-3730
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu